Scroll ned
Top
Bund
Kampagnen

Safety first
— også i trafikken

Esbjerg Havn er en levende havn med masser af aktivitet: gods ind, gods ud; mennesker der skal på arbejde i bil, på cykel eller gående; operationer på kajen; udenlandske leverandører; skibsanløb; tugmastere, kraner og tunge transporter; og så lige et par turister og nysgerrige esbjergensere, der skal ned at se, hvad der sker på havnen.

Den store aktivitet, mange forskellige typer brugere på havnen, tung last og somme tider for høj hastighed er en farlig kombination, som har resulteret i nogle alvorlige trafikulykker på Esbjerg Havn. De seneste 5 år er der rapporteret 66 uheld heraf 10 med personskade.

Det skal vi sammen kunne gøre bedre!
Hero image Hero image
Udsyn

Truck vs. Gående

Udsynet fra de store køretøjer er stærkt begrænset, og med tung last tager det tid at stoppe, så respekter det arbejde der foregår på havnen. Chaufførerne ønsker også kun, at alle kommer sikkert hjem.

Der arbejder ca. 10.000 på Esbjerg Havn – lad os sammen skabe en sikker trafikkultur.
Truck
Gående
beforeafter-scrubber Slide for at se forskellen
Statistik

Facts om trafiksikkerhed

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Esbjerg Havn er en levende havn med masser af aktivitet: gods ind, gods ud; mennesker der skal på arbejde i bil, på cykel.

traffic-sketch
1 ud af 3
dødsulykker i arbejdstiden sker i trafikken
Over 1/3
af alle trafikulykker skyldes uopmærk-somhed
Halvdelen
af alle dødsulykker skyldes for høj fart
Risikoen
ved håndholdt og håndfri mobil er lige stor
Kører du 50 km/t
og kigger på din telefon i 4 sekunder, svarer det til at køre 56 meter i blinde
Hver 6. erhvervschauffør
kigger på mobilen under kørsel
Sker der noget uventet,
når du kører 50 km/t, er din standselængde 32 meter
I hver 3. dødsulykke
er der et erhvervskøretøj involveret
Kort

Zoner med høj aktivitet

På havnen er der områder med særlig høj aktivitet, her bør alle skærpe opmærksomheden.

Følg altid færdselsloven, vis hensyn og kør efter forholdene.
havn oversigt dk v2
66
uheld på 5 år
10
med personskade
Anbefalinger

Anbefalinger til sikker adfærd

Der er stor aktivitet på Esbjerg Havn med ca. 6.000 skibsanløb årligt udover Fanøfærgens mange sejladser. Der håndteres over 4,5 millioner ton gods, som kommer med lastbiler og skibe, 75.000 personbiler fragtes med skib hertil, 2/3 af verdens havvindmøller afskibes, og ca. 10.000 mennesker arbejder her. Det betyder, at man skal være særlig opmærksom i trafikken, når man færdes på havnen. Såvel på de offentligt tilgængelige veje og arealer som indenfor de sikrede områder bag ISPS-hegn.

Uanset om du arbejder på havnen eller blot er på besøg, så følg anbefalingerne fra virksomhederne på Esbjerg Havn for en sikker trafikkultur. Drøft dem i virksomheden og skriv trafiksikkerhed ind i jeres sikkerhedspolitik, hvis den ikke allerede står der, så vi alle kommer sikkert hjem hver dag.

Respekt
 • Respekter operationer på kajen
 • Respekter bomme, afspærringer og hegn
 • Respekter skilte og anvisninger
 • Respekter dit køretøj og udstyr
Følg reglerne
 • Følg færdselsloven med højeste tilladte hastighed:
  50 km/t i by/havnezone
  30 km/t indenfor ISPS-hegn
  eller som skiltet
 • Kør efter forholdene
 • Kør ikke under indflydelse af alkohol eller rusmidler
 • Følg skiltene
 • Brug din sunde fornuft
Opmærksomhed
 • Vær opmærksom på trucks, kraner og tunge køretøjer. De har begrænset udsyn og kan ikke bremse hurtigt op
 • Vær generel opmærksom på aktiviteterne omkring dig
 • Vær forsigtig og pas på ved porte, containere og andet gods på kajen
 • Kør bil, når du kører bil – Ingen mobil eller GPS-indstilling
 • Kør cykel, når du kører cykel – Ingen mobil eller musik i ørerne
Test

Test din viden om trafik

Rådet for Sikker Trafik tilbyder også en undersøgelse, som kan give jeres virksomhed et billede af, hvordan medarbejdernes holdning og adfærd er i trafikken. Ud fra undersøgelsens resultater og benchmark til andre virksomheder kan I se, på hvilke områder, det vil være fordelagtigt at sætte ind. Undersøgelsen er online. Det tager ca. 10 min pr. medarbejder at besvare. Undersøgelsen er anonym og kræver derfor minimum 20 deltagere, og den løber over 3 uger. Læs mere og sign up her